مراسم وداع با سیروس آموزگار، انسانمداری اندیشمند و ایراندوست

 

خانواده آقای اموزگار به اطلاع می‌رسانند
سیروس آموزگار در سحر گاه روز سه شنبه 2 نوامبر – 11 آبان در 87 سالگی ما را ترک کرد.
در ساعت یک و نیم روز سه شنبه 16 نوامبر- 25 آبان، در مراسمی صمیمانه آنطور که دلخواه او بود، با گفتارهایی کوتاه از سوی خانواده، به او بدرود می گوییم.
به دوستان عزیزی که مایلند با ارسال گل یاد او را گرامی دارند، پیشنهاد میکنیم درختی را در ایران به نام او بکارند.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

نتیجه دادگاه بین المللی مردمی آبان

Read Next

دادگاه مردمی آبان؛ پایانی پرسش برانگیز بر آغاز و روندی تحسین آمیز ـ ساسان رضائی