مراسم یادبود بیتا فرهی هنرمنددوست داشتنی سینمای ایران

هشتم آذر به مناسبت درگذشت بیتا فرهی، هنرمند دوست داشتنی سینمای ایران مراسمی  با حضور تعداد زیادی از هنرمندان و دختر خانم مهسا قریشی برگزار شد. در این مراسم بخش هایی از فیلم های بانو، هامون، کیمای، پارک وی، برادرم خسرو، نمایش داده شد

آخرین فیلمی که بیتا در آن شرکت کرد «بانو» بود که دستگاه سانسور حکومتی آن را سانسور کرد. (و گویا اخیرا و پس از درگذشت ایشان اجازه پخش گرفته است)

مهسا قریشی دختر بیتا فرهی در این مراسم  از همه کسانی که پیگیر حال مادرش بودند و پس از مرگ نیز با حضورشان و پیام هایشان دلگرمی دادند، تشکر کرد.

او با اشاره به حضور مادرش در فرانسه یادآور شد: ایشان یک سال پیش ما بودند و با وجود اینکه در کنار ما بودن را دوست داشتند اما همیشه می گفت، دوست دارم در خانه ام و کنار دوستانم در ایران باشم.  وی ادامه داد: سه هفته قبل از مرگ شأن ، با اجازه دکترهای فرانسوی ، اجازه پرواز گرفتن و با پای خودشان به ایران برگشتند و به محض رسیدن دچار عفونت شدند و دریغ که لذتی که دوست داشت در خانه خودشان و کنار دوستانشان ، دوباره بچشند، اتفاق نیفتاد.

مهسا قریشی در پایان کفت،: هنوز باورم ندارم به این زودی مادرم را از دست دادم، مادری که سالم شده بود ولی ناگهان اینگونه از بین ما رفت ، او میتوانست سال های سال کنار ما باشد چون هنوز سنی نداشت

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

اسلام سیاسی!؟- آرمین لنگرودی

Read Next

خاطرهٔ مهاجرت ایرانیان (هندواروپاییان) از خونیرث (اروپا، اوکراین)