مردان نقابدار و قتل عام پرندگان مهاجر

مردان نقابدار و قتل عام پرندگان مهاجر

خبرهای رسیده از میانکاله ایران حاکی ست که چند روزی  ست گروهی شکارچی با سلاح های گرم، و با صورت هایی پوشیده به سواحل آشوراده یورش برده و به قتل عام پرندگان مهاجر مشغولند. آن ها با شلیک تیرهای هوایی در اطراف محیط بانان آنان را نیز از اطراف محوطه دور می کنند. معلوم نیست  پاسدارانی که با هر صدایی سر و کله شان پیدا می شود چگونه است که از شنیدن این همه صدای تفنگ پیدایشان نمی شود.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

استاد هاشم رضی، ایرانشناس و پژوهشگر تاریخ ایران درگذشت

Read Next

روز جهانی زنان و دختران در علم، و پسرفت وضعیت زنان ما از نظر برابری جنسیتی در آموزش و پرورش