مردمان شریف ایران به معترضان فراری از سرکوب حکومتی پناه می دهند

بنا بر گزارش شبکه خبری سی . ان. ان   برخی از شهروندان ایرانی به معترضان و فعالانی که در ماه‌های اخیر مجبور شده‌اند خود را مخفی کنند، در خانه‌های خود پناه می‌دهند.

سی  ان. ان در گزارش خود تاکید کرد که به دست آوردن تعداد دقیق معترضانی که در داخل ایران پناه گرفته‌اند، غیرممکن است.

سی‌ان‌ان توانسته با چندین فراری گفت‌وگو کند. آن ها با ترک خانه و خانواده های خود توانسته اند از سرکوب خشونت آمیز نیروهای حکومتی فرار کنند

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

این ها تازه «مدرسین»شان هستند

Read Next

نتیجه نهایی تصمیمات حکومت اسلامی، در مقابل حذف عضویت جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن ـ شکوه میرزادگی