مسجد وکیل شیراز، از زیباترین آثار هنرمندان ایرانی، در حال ویرانی ست

به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاشیهای هفت رنگ داخلی مسجد وکیل شیراز، از زیباترین آثار هنرمندان ایرانی دوران زندیه، پس از نزدیک به سه سده سرپا بودن در حال ریزش کامل است

در سال ۱۳۱۱ به عنوان یک اثر تاریخی به ثبت میراث ملی رسید

تا زمان انقلاب یکی از اماکن گردشگری و کاملا سلامت بود

پس از انقلاب تبدیل به محلی برای عزاداری ها و تبلیغات سیاسی شد

حالا هم  مسپولین این ویرانی ها را به گردن  «فرسوده شدن» و «باد و باران و عوامل طبیعی» انداخته اند. معلوم نیست از چه زمانی عوامل طبیعی چون باد و باران و توفان به بیرون بنا کاری ندارد و بخش های داخلی راویران می کند.

https://www.isna.ir/news/1402050402491/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

*خاموش باش ، باد بی نیازی خداوند است که می وزد – احمد زیدآبادی.

Read Next

پیام شهبانو فرح ، به مناسبت چهل و سومین سالروز درگذشت محمدرضاشاه پهلوی