مشروطه نوین


مشروطه نوین، تازه ترین کتاب رامین پرهام منتشر شد

Item Number: 112311

Iranian Modern Costirtution
Mashrooteh Irani
عنوان : مشروطه ی نوین
Author: Parham, Ramin
مولف/نويسنده : پرهام، رامین

ISBN: 978-1-872302-57-7

Publisher: Satrap
ناشر : ساتراپ

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 2021

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

مردی که گناهش پرخاش به خرافات بود ـ محمد امینی

Read Next

در جستجوی یک مُدل راهنما/ بخش دوـ داریوش بی نیاز