منصور اوجی، از پیشروان شعر کوتاه نیمایی درگذشت

با کمال تاسف خبر شدیم که منصور اوجی، شاعر سرشناس ایرانی شب گذشته شنبه هجدهم اردیبهشت، هشتم می 2021 در تهران درگذشت.
منصور اوجی به عنوان یکی از تاثیرگذاران شعر نیمایی و از پیشروان موفق شعر کوتاه نیمایی شناخته می شود. آخرین کتاب اوجی با نام «یک عمر شاعری» است که سه سال پیش (1397)، منتشر شد. این کتاب مجموعه ی گزیده هایی بود از میان دوهزار شعر و 30کتاب که در چند دهه قبل منتشر کرده بود.

 

بنیاد میراث پاسارگاد درگذشت منصور اوجی را به خانواده او، و دوستان و دوستداران او تسلیت می گوید
یاد و نام شان روشن باد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

وقاحت، یا طنز تلخ فرهنگ درایران امروز ما/ فردوسی از نظر خامنه ای

Read Next

چند شعر به یاد منصور اوجی