نابودی عمدی بخش هایی از نقش برجسته ها و کتیبه های دوران ساسانی

بنا بر گفته ی سیاوش آریا، پژوهشگر و کوشنده میراث فرهنگی انفجارهای پی در پی در معدن شن و ماسه،  ویرانی هایی در نقوش برجسته ساسانی محوطه باستانی «بر دلک» بوجود آورده است.»

گفته می شود بیشترین ویرانی ها تا کنون متوجه نقش برجسته ی یک شاهزاده زن ساسانی، بهرام دوم و شاپور اول می باشد. نقش هایی که بنا بر گزارش ایسنا، در سال های اخیر صدمه های زیادی خورده اند به طوری که خطوط پهلوی کتیبه ها به سختی خوانده می شود.*

با وجود هشدارهای مرتب باستانشناسان در چهل سال گذشته باز هم مسئولین حکومتی مرتب به افراد وابسته جواز برپایی معادنی را می دهد که در مناطق طبیعی و یا تاریخی قرار دارند و منجر به نابودی محوطه های طبیعی و یا آثار با ارزش تاریخی می شوند.

به گفته آقای آریا معدن شنی که مدتی ست در دل بخش مهمی از آثار تاریخی دوره ساسانیان  مشغول به کار است، نه تنها صدای انفجارهای مکررش مایه آزار ساکنان منطقه شده بلکه در حال ویرانی تدریجی «برم دلک» است. ایشان می گوید: «برم دلک دیرزمانی است که فراموش شده، کسی صدای ناله‌ها و فریادهای شاهان ساسانی را نمی‌شنود. یادگارهای ساسانیان با مرگ دست و پنچه نرم می‌کنند و ما را فرامی‌خوانند. میراث ساسانیان در برم دلک را باید امروز دریابیم، شاید فردا دیر باشد. نگذاریم هویت ملی و شناسنامه بالنده شهر شیراز برای همیشه از چهره تاریخ پاک شود.»

توجه داشته باشید که این روزها مسئولین با خوشحالی از پایان نوسازی و گسترش مقبره امام و امام زاده ها در عراق می گویند و همزمان داشته های تاریخی خودمان به سرعت در حال نابودی هستند.

بنیاد میراث پاسارگاد

ویرانی نقش برجسته های دوران ساسانیان*

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

ژورنال سپهر اندیشه منتشر شد: ترس، کارکردهای اجتماعی آن، چیرگی بر آن

Read Next

مسعود سپند، نویسنده و شاعر ایراندوست درگذشت