از کمپین حقوق بشر ایران

نابودی «کرامت انسانی» ایرانیان زیر سایه ناکارآمدی حاکمیت

دامنه بحران‌های موجود در ایران بیش از هر زمان دیگری گسترده شده است؛ از تداوم وضعیت نگران‌کننده شیوع کرونا در بیشتر شهرهای کشور گرفته تا بحران بی‌آبی و بی‌برقی در تابستان گرم ایران. شدت گرفتن این بحران‌ها موجب شد تا در برخی شهرها تجمعات اعتراضی شکل بگیرد. قطع شدن مکرر برق و عدم دسترسی آسان به آب برای خیل عظیمی از ایرانیان و مواجهه حاکمیت با این بحران‌ها و ناتوانی در تامین حقوق اولیه شهروندان، مصداق بارز نادیده گرفتن «کرامت انسانی» ملت از سوی قدرت حاکم بر ایران است.

از طرفی ناکارآمدی حاکمیت در مقابله با کرونا چه در تامین واکسن و چه در پیشبرد طرح واکسیناسیون عمومی باعث شده است تا در ماه‌های اخیر سفر ایرانیان به کشورهای همسایه از جمله ارمنستان برای دریافت واکسن کرونا به شدت افزایش پیدا کند. موضوعی که به زعم بسیاری، پرده‌ای دیگر از نابودی «کرامت انسانی» ایرانیان زیر سایه ناکارآمدی حاکمیت در اداره کشور است.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

“آوای تبعید” شماره 20 منتشر شد

Read Next

خوزستان با همه ی تشنگی همچنان می جوشد