نابود کردن جنگل های ایران و صدور درخت های ذغال شده  به کشورهای حاشیه خلیج فارس

بنا برگزارش خبرگزاری ها، جنگل های ایران به شدت مورد هجوم  قرار گرفته است. سودجویان درخت های جنگل ها را می برند، بلافاصله به ذغال تبدیل می کنند و به کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپا صادر می کنند. طبیعی ست که چنین اقداماتی نمی تواند بدون اطلاع سازمان محیط زیست و دولت و حکومت اسلامی باشد.

باید توجه داشت که جنگل ها از نظر طبیعی و اقتصادی جزو سرمایه های ملی یک کشور به حساب می آیند، و یک دولت مسئول نمی تواند این سرمایه ها را این گونه و به سادگی نابود کنند.  علاوه بر این جنگل ها و پوشش گیاهی نقشی اساسی  در سلامت جسم و جان انسان ها دارند.جنگل ها حدود 60 در صد از اکسیژن مصرفی جهان را تامین می کنند و کربن دی اکسید تولید شده را از بین می برند و در نتیجه هر درخت برگ دار در جنگل می تواند اکسیژن مورد نیاز چندین انسان را تامین کند.

به این ترتیب حکومت اسلامی علاوه بر باد دادن ثروت های ملی، با آلوده کردن فضای ایران، سبب بیماری و مرگ بسیاری از انسان ها می شود

بنیاد میراث پاسارگاد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

حقوق بشر و انتخابات ریاست جمهوری در ایران ـ دکتر نیره انصاری

Read Next

بناها و دیوارهای محوطه های تاریخی در خدمت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای فرهنگ ستیز حکومت اسلامی