نادانی وسودجویی، نمی گذارد دماوند زیبا جهانی شود

 

این روزهای تابستانی، به گفته شاهدان عینی و حتی برخی از رسانه های دولتی دماوند زیبا؛ یکی از با شکوه ترین قله های جهان، وضعیت فلاکت باری دارد.

کوهنوردی های بی حساب و کتاب در حریم کوه دماوند و به جا گذاشتن خرابی ها و  خروارها تن زباله از سوی مردمان خودخواه و نادان؛ به عملیات استخراج معادن که چندین سال است قامت دماوند را سوراخ سوراخ کرده، افزوده شده و نه تنها شانس جهانی شدن این این میراث طبیعی با ارزش را کم کرده، بلکه آن را در خطر ویرانی های غیرقابل جبرانی قرار داده است.

دوستداران میراث طبیعی می گویند مسئولین وزارت میراث فرهنگی با ندیده گرفتن این نوع عملیات، به عمد مانع جهانی شدن این اثر در یونسکو شده اند؛ زیرا سپاه پاسداران از یک سو و سازمان های دیگر دولتی از سویی دیگر چنگ دراین کوه انداخته اند و می دانند که اگر این کوه در فهرست میراث جهانی قرار گیرد، شانس ادامه چپاول هایشان خیلی کمتر خواهد شد.

مرداد 1402

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

میان تاریخ و آینده: مکان‌های خاطره؛ گفت‌وگو با شهلا شفیق

Read Next

سازه ای از دوران ایلخانیان به دلیل ناکارآمدی و مرمت غلط حکومت اسلامی در حال نابودی ست