نامه اعتراضی  ده ها باستانشناس در اعتراض به طرح شرم آور نمایندگان مجلس اسلامی

 

در پی طرح شرم آور گروهی از نمایندگان مجلس اسلامی، شصت و یک تن از استادان و باستانشناسان دانشگاه های سراسر کشور در نامه ای سرگشاده به رییس مجس شورای اسلامی به این طرح اعتراض کرده و خواستار لغو آن شده اند.

آن ها تاکید کرده اند که این طرح که با نام «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها» از سوی تعدادی از نمایندگان ایران ستیز مطرح شده است، حتی براساس قوانین حکومت اسلامی «غیرقانونی می باشد» در بخشی از نامه نوشته شده است:

« تنها یک نگاه گذرا به طرح از جانب هر دانش‌­آموختۀ باستان‌شناسی کافی‌ست تا روشن سازد که تهیه­‌کنندگان طرح یادشده، نه تنها از بدیهیات و الفبای رشتۀ باستان‌شناسی بی‌اطلاع بوده‌اند، بلکه از مشاورۀ هیچ‌یک از نهادهای رسمی باستان‌شناسی کشور (پژوهشکدۀ باستان‌شناسی در پژوهشگاه میراث فرهنگی، انجمن علمی باستان‌شناسی ایران، کارگروه باستان‌شناسی در وزارت علوم) نیز کوچکترین بهره‌ای نبرده‌اند؛ نفس حضور واژۀ سخیف و گمراه‌کنندۀ “گنج” در عنوان طرح، خود بسیار گویاست»

 

امضاکنندگان نامه اعتراضی اساتید و باستانشناسان ایران

۱-رضا نوری شادمهانی، مدیر گروه باستان­‌شناسی دانشگاه کاشان

۲-سامان فرزین، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه بیرجند

۳-جواد علائی مقدم، استادیار گروه باستان­‌شناسی دانشگاه زابل

۴-حمید حسنعلی پور، استادیار گروه باستان­‌شناسی دانشگاه زابل

۵-حسن فاضلی نشلی، استاد تمام گروه باستان­‌شناسی دانشگاه تهران

۶-جواد حسین‌زاده ساداتی، استادیار گروه باستان‌شناسی، دانشگاه کاشان

۷- محمود حیدریان، دانشیار گروه باستان­‌شناسی دانشگاه شهرکرد

۸- مرتضی عطایی، استادیار گروه باستان­‌شناسی دانشگاه مازندران

۹- علیرضا خسروزاده، دانشیار گروه باستان­‌شناسی دانشگاه شهرکرد

۱۰- سرور خراشادی، استادیار گروه باستان­شناسی دانشگاه تربیت مدرس

۱۱- مصطفی ده­پهلوان، دانشیار گروه باستان­‌شناسی دانشگاه تهران

۱۲- روح­الله شیرازی، دانشیار گروه باستان‌­شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۳- حسینعلی کاوش، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه زابل

۱۴- سجاد علی بیگی، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

۱۵- حسنعلی عرب، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه هنر شیراز

۱۶-موسی سبزی، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه لرستان

۱۷- عباس مترجم، دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی همدان

۱۸- حجت دارابی، دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

۱۹- محمد بهرامی، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه لرستان

۲۰- اسماعیل همتی ازندریانی، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی همدان

۲۱- رحمت عباس‌نژاد، دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران

۲۲- کاظم ملازاده، دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی همدان

۲۳- مژگان جایز، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران

۲۴- حامد وحدتی‌نسب، استاد تمام و مدیر گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

۲۵- کوروش محمدخانی، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

۲۶- بابک رفیعی علوی، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه هنر اصفهان

۲۷- حسین صدیقیان، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه لرستان

۲۸- علی بیننده، استادیار و مدیر گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی همدان

۲۹- محمد قمری فتیده، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه مازندران

۳۰- میثم لباف خانیکی، دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران

۳۱- میترا شاطری، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه شهرکرد

۳۲- احمدعلی اسدی، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه هنر شیراز

۳۳- سیدمهدی موسوی نیا، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه نیشابور

۳۴- اسماعیل اسماعیلی جلودار، دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران/رئیس انجمن علمی باستانشناسی ایران

۳۵- نگین میری، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

۳۶-سید میلاد هاشمی سروندی، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

۳۷- مجید ساریخانی، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه شهرکرد

۳۸- سیدمهدی میری، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه زابل

۳۹- مژگان خانمرادی، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران

۴۰- حسن باصفا، دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه نیشابور

۴۱- حمیدرضا ولی‌پور، دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

۴۲- حسین کوهستانی اندرزی، استادیار و مدیر گروه باستان‌شناسی دانشگاه بیرجند

۴۳- رقیه رحیمی سرخنی، استادیار دانشکده میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری دانشگاه مازندران

۴۴- علی شجاعی اصفهانی، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه اصفهان

۴۵-رضا ناصری، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه زابل

۴۶- امیرصادق نقشینه، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

۴۷- سید مهدی موسوی، استاد تمام گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

۴۸- هایده لاله، دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران

۴۹- نصیر اسکندری، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران

۵۰- سعدی سعیدیان، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

۵۱- حمید عزیز، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه جیرفت

۵۲-حسین سرحدی دادیان، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه زابل

۵۳- میثم شهسواری، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه جیرفت

۵۴- کامیار عبدی، دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

۵۵- سعید امیرحاجلو، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

۵۶- یعقوب محمدی فر، استاد تمام گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی

۵۷- سیدرسول موسوی حاجی، استاد تمام گروه باستان‌شناسی دانشگاه مازندران

۵۸- حکمت‌الله ملاصالحی، استاد تمام گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

۵۹- اکبر عابدی، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تبریز

۶۰- بهرام آجرلو، دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تبریز

۶۱- حسن نامی، دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه نیشابور

درباره خبر طرح نمایندگان مجلس حکومت اسلامی

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

طرح رسمیت دادن و قانونی کردن چپاول آثار فرهنگی و تاریخی ایران از سوی 46 نماینده مجلس اسلامی

Read Next

شاهنامه خوانی جوانان خارج کشوری