نامه ی سرگشاده بنیاد میراث پاسارگاد به باستانشناسان و اساتید تاریخ در ایران درباره تصمیم تازه مسئولین برای ثبت جهانی معبد آناهیتا، و چند اثر با اهمیت دیگر کرمانشاه به همراهی عراق

خانم ها، آقایان حتما خبری را که امروز در رسانه های رسمی ایران منتشر شده را دیده اید:

تصمیم تازه مسئولین برای ثبت جهانی معبد آناهیتا، و چند اثر با اهمیت دیگر استان کرمانشاه به همراهی عراق.

می دانیم بیشتر شما در چند دهه گذشته پس از انقلاب اسلامی، بیش از همه از بی توجهی ها، و ویرانگری های عمدی و غیر عمدی میراث های فرهنگی و تاریخی ایرانزمین رنج برده اید، زیرا شما به دلیل تخصص و ارتباط دایمی تان با این میراث ها به ارزش این گنجینه های ملی سرزمین مان (چه از نظر فرهنگی و چه از نظر اقتصادی آن ها در ارتباط با گردشگری) واقف هستید.

شما بیش از همه می دانید که در سال های گذشته چه بر سر معبد آناهیتا در کنگاور و چه معابد دیگری که به نام این «ایزد بانو»ی استوره ای ایران آمده آگاهید؛  آثاری که علاوه بر گناه قبل از اسلام بودنشان، گناه حضور زنی بر تارک آنهاست که مظهر بزرگی، زیبایی و شکوهمندی زن در تاریخ ایران است. *

ما خبر داریم که سال هاست برخی از شما تلاش کرده اید که معابد این زن مرمت شده و یا به ثبت جهانی سپرده شود اما مثل همیشه به خواست شما توجهی نشده است.

اکنون این جماعت ضد زن و ضد فرهنگ ملی ما قصد دارند که نه تنها معبد او را، (که در سال 1310 به ثبت ملی رسیده) بلکه بخش مهمی از آثار استان کرمانشاه را همچون « بیستون، عمارت خسرو، تاق بستان، مجموعه قصرشیرین» را با مشارکت عراق برای ثبت  جهانی بفرستند.

و همه ی این ها به این بهانه است که « قصرشیرین، تاق بستان، و معبد آناهیتا از سال 1385 در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو منتظر است و اقدامی برای آنها نشده». در واقع این  انتظار طولانی به دلیل بی توجهی سازمان یونسکو نبوده، بلکه به این دلیل بوده که مسئولین میراث فرهنگی حاضر نشده اند سر و سامانی به وضعیت بد این آثار بدهند و یا قدمی در جهت تهیه پرونده ی درستی برای آنها بردارند.

حالا آنها با بی شرمی می گویند : «دو را پیش رو داریم؛  یا به تنهایی این پرونده را برای ثبت جهانی آماده کنیم که چندین سال طول می کشد، یا معبد آناهیتا، تاق بستان، مجموعه  قصرشیرین، را همراه با «ایوان مداین»  با همکاری کشور عراق بدون نوبت پرونده را تکمیل و به یونسکو ارسال کنیم»

روشن نیست که چرا این جماعت می خواهند به بهانه ی «ایوان مدائن» (یعنی اثری تاریخی‌ـ‌‌  ایرانی که این ها هیچوقت حاضر نشده اند برای نجات آن از ویرانی به کمک عراقی ها بروند) چندین اثر با اهمیت ما را که هر کدام به تنهایی قابلیت جهانی شدن را دارند، با عراق سهیم شوند.

ما باور داریم که پشت این نوع عملیات ج.ا مثل همیشه برنامه هایی سیاسی قرار دارد. برنامه ای که هیچ ارتباطی نه با منافع فرهنگی ملی ایرانیان  دارد و نه حتی با منافع فرهنگی مردم عراق.

ما عاشقان فرهنگ تاریخی و فرهنگی ایرانزمین از شما تقاضا داریم با هر امکانی که در اختیار دارید مقابل این نوع عملیات ضدفرهنگی حکومت ایستاده و اجازه ندهید که میراث های فرهنگی ما علاوه بر ویرانی، وسیله ای برای زد و بندها و مقاصد سیاسی این جماعت ایران ستیز گردد.

با احترام

سخنگوی «بنیاد میراث پاسارگاد»

دهم نوامبر ۲۰۲۳(۱۹ آبان  ۱۴۰۲)

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

ایرانیان هیچ سهمی از «تنوع فرهنگی در غذا«ندارند – شمیم

Read Next

برج زیبای گنبد قابوس پس از ۱۱۰۰ سال ایستادگی به دلیل بی توجهی ها و سودجویی ها در حال نابودی ست