نستور رخشانی: بازپس گرفن 1400 خفت به دست فرزندان ایران که کوروش بنیان گذارش بود

من چنین می اندیشم که این بر آمد انقلاب زنان در ایران پاسخی است تاریخی به تسخیر ایران زمین توسط اعراب بادیه نشین و اسلامش ، باز یابی فرهنگ و هویت ایرانی امروز در خیابان ها رقم می خورد با سرود زن. زندگی. آزادی ، باز پس گرفتن ۱۴۰۰ سال خفت بدست توانای فرزندان این مرز بوم که کورش بنیان گذارش بود

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

برگزاری روز کوروش بزرگ و در حمایت از خیزش سراسری در ایران، در کالیفرنیا به همت داریوش اقبالی

Read Next

سخنان هوشیارانه و هیجان انگیز کمند،دانشجوی متولد آلمان در تظاهرات برلین