نسل پس از انقلاب خارج کشور درباره کوروش بزرگ می گویند

با همکاری خانم مرجان گرکانی

نام کوروش بزرگ شما را به یاد چه می اندازد

پاسخ ها بدون ادیت و عینا پاسخی ست که جوانان به پرسش ما داده اند

دنا ابطحی 20 ساله دانشجوی علوم زیستی کانادایی.  زاده ایران، در یک سالگی از ایران خارج شده است.

:متن زیر ترجمه ای است از نوشته ی دنا به زبان انگلیسی

بیشتر اطلاعات من درباره کوروش بزرگ از دوران مدرسه است. البته همیشه از دیدگاه یونانیان باستان آموزش داده می شد. آنها می‌گفتند که او اولین منشور حقوق بشر را ساخته و اولین کسی بوده است که ایرانیان را متحد کرد و امپراتوری پهناور پارس را گسترد. به روشنی می‌گفتند که کوروش کبیر فرمانده ای بزرگ و بی‌ نهایت مورد احترام یونانیان بود. به من آموختند، میراثی که برای ما بر جای گذاشت، استوانه حقوق بشر بود.

این منشور پایهٔ [قانونی] نسبتاً عادلانه ای شد که او توانست با تکیه به آن یک امپراتوری متکثر و آرام بسازد. جایی که افراد آن، صرف نظر از نژاد و باورهای مذهبی شان، مورد پذیرش و احترام قرار می گرفتند. با توجه به اینکه این چیزی است که ما هنوز در دوران معاصر برای دستیابی به آن تلاش می کنیم، رهبری و انسانیت او انسان را شگفت زده می‌کند.

با شنیدن نام کوروش بزرگ یاد این میراث می افتم، میراثی که همچنان پل ارتباطی با گذشته ماست. نام او همیشه چراغ امید، نماد پایداری و فرهنگ واقعی ایرانی خواهد بود. در دنیایی که هویت ایرانی آلوده به خطاهای جمهوری اسلامی است، نام او یکی از دلایلی است که همیشه به ایرانی بودن خود می‌بالم.

فاطمه ابولقاسمی، دانشجو، تحصیلکرده رشته زبان انگلیسی، 32 دو ساله خروج از ایران 26 سالگی

هر زمان که نام کوروش را میشنوم دو مفهوم آزادی عقیده و حقوق بشر در ذهنم  نقش میبندد. بدون شک  نام کوروش  به عنوان  نخستین مدافع حقوق بشر با  تاریخ گره خورده است.
مورخ و هخامنشی شناس روسی داندامایف می‌گوید: «کوروش محبوبترین شاه پارس و بنیانگذار یک امپراتوری جهانی بود.”
در دوران باستان که اغلب کشورگشایی ها با خونریزی و قتل  و تبعید همراه بود کوروش کبیر برای مردم ماد، لیدیه و بابل زندگی شاهانه با حق و حقوق و آزادی های  شهروندی درنظرگرفته بود. در مقایسه با زمان معاصر هنوز کشورهایی هستند که شهروندان بخصوص زنان را  از حقوق اولیه خود محروم میکنند. اما در زمان کوروش کبیر این حق و حقوق رعایت می شده است. براستی او مردی فراتر از زمان خود بوده است.
نامش همیشه جاویدان باد.

شاهین اصفهانی،تحصیل کرده معماری، راننده ماشین بیل مکانیکی 27 ساله، خروج از ایران 21 سالگی ـ مقیم آلمان 

کوروش شاه شاهان بنیانگذار بزرگترین امپراطوری کره زمین هخامنشیان بود. او مرد مردان و ناجی حقوق بشر بوده  است . او سنگر آخر ایران و ایران شهری است

سپنتا دارابی دانش آموز، 17 ساله، خروج از ایران 12  سالگی ، مقیم ترکیه

کوروش  همیشه مرا همیشه به یاد  یک امپراتوری بزرگ می اندازد

 شهرزاد قاسمی، دانش آموز،  ۲۱ ساله، ورود به آلمان 18 سالگی سالگی ورد به آلمان

کوروش بزرگ فردی مهربان و انعطاف پذیر بود.او در فرهنگ ایران احترام به عقاید یکدیگر و همبستگی بین قومیت ها را رشد داد و اینچنین بود که نژاد پرستی  در فرهنگ ایران  جایی نداشت.

قدرت واقعی از آن مردم  است نه حکومت.

مریم محمودی دانشجو، 24 ساله، ورود به آلمان ، 20 سالگی ورود به آلمان

زمانی که اسم کوروش کبیر به گوشم می خورد در لحظه اول به یاد کلمه برابری و عشق میفتم کلماتی که در دوره او فقط یه شعار نبودند بلکه انسانهابه دور از مذهب ، جنسیت و قومیت، معنی واقعی واژه ها را میتوانستند با تمام وجودشان لمس‌کنند.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

درگذشت هوشنگ چالنگی، شاعر گرانمایه ایرانی

Read Next

به آن که آرامگاهش بی فرش و چلچراغ معبد انساندوستان است