نمایشگاهی از آثار هنری احمدرضا احمدی

 

هفته گذشته نمایشگاهی از آثار هنری احمدرضا احمدی، شاعر نام آور و درخشان

معاصر ایران، در گالری «اُ» افتتاح شد که تا 22 شهریور ماه ادامه دارد

عنوان این نمایشگاه «لکه ای از عمر بر دیواربود» است و به گفته فرزند احمدی، کارهایی ست برای فرار از افسردگی چند ماه اخیر او.

نقاشی های احمدرضا احمدی، آبرنگ است و گفته می شود به شعرهایش شبیه است


بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

جوانی نسل ما هیچوقت پیر نخواهد شد ـ شکوه میرزادگی

Read Next

شاه جدید انگلیس و نظریات او در مورد محیط زیست، میراث فرهنگی و هنر و ادبیات ـ شکوه میرزادگی