نمایشگاه «حماسه ایران» در لندن تا چه اندازه برای ایران است؟

چرا حکومت اسلامی پیشنهاد نمایشگاه «حماسه ایران» را به موزه ی ویکتوریای لندن داده است

چند روزی ست که نمایشگاهی تحت عنوان «حماسه ایران»  در موزه ی «ویکتوریا و آلبرت» لندن برگزار شده است. بنا بر گزارش مدیر این موزه «هدف از برپایی این نمایشگاه این است که به یکی از بزرگترین تمدن های تاریخ جهان وگذار این تمدن به قرن بیست و یکم و همچنین  گنجینه های بزرگ و مهم آن نگاهی انداخته شود.» باز آنگونه که مدیر نمایشگاه می گوید در این نمایشگاه 5000 سال تاریخ ملی ایران و دستاوردهای فرهنگی ایران تا کنون به نمایش گذاشته شده است.

متاسفانه چند سالی ست که موزه های اروپا روش نادرستی را در ارائه آثار تاریخی ایران داشته اند، به این معنی که فرضا در موزه هایی چون برلین و لوور  بیشتر آثار ایرانی به عنوان «هنر اسلامی» معرفی شده است. تا جایی که خیام و زکریا رازی و ابن سینا و فردوسی هم رفته اند در لیست شعرای اسلامی. و آثار هنری زیبایی که به دست هنرمندان ایرانی ساخته شده (چون پس از حمله اعراب به ایران بوده) به نام هنر اسلامی خوانده شده اند.

بنا به گفته «سیدمهدی حسینی متین» کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن پیشنهاد اولیه برگزاری این نمایشگاه حدود دو سال پیش از سوی سفارت جمهوری اسلامی در لندن  مطرح شده و مورد استقبال مسئولین موزه قرار گرفته است» *و این یعنی که حکومت اسلامی هدف و منافعی خاص از این نمایشگاه در نظر داشته است. در نشریات حکومتی ایران از اهمیت این نمایشگاه به دلیل تمرکز آن بر «تغییر مذهب، و نقش اسلام در فرهنگ ایران» گفته شده است.

و در برخی از نشریات انگلیسی از آن به عنوان «نمایشگاهی از 5 هزارسال با شکوه عرفانی» نام برده اند

هنوز از نوع قرارداد حکومت اسلامی با این موزه روشن نیست و به این ترتیب این هم روشن نیست که  این بار دیگر چه آثار ایرانی به عنوان اسلامی قالب زده شده و به چه آثار غیر ایرانی نام ایرانی  داده اند و در واقع برگزاری این نمایشگاه تا چه اندازه برای ایران است و چقدر برای اهداف حکومت اسلامی؟

البته براساس برخی از گزارش ها در همین دو سه روزه، و مثل همیشه، استقبال از بخش قبل از اسلام این نمایشگاه بسیار زیادتر بوده است. گفته می شود در این قسمت منشور کوروش بزرگ و آثاری از دوره ایلام تا ساسانیان قرار دارد.

*گفته های کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن

بنیاد میراث پاسارگاد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

انتخابات، اسلام و توهمات تو در تو ـ آرمین لنگرودی

Read Next

حذف شیرهایی که همچنان حکومت اسلامی را می ترسانند