نمایشی کوتاهی از «گروه تئاتر نسیم خاور» در همبستگی با خیزش مردمان ایران

 

هفته گذشته گروه نسیم خاور نمایشی را به روی صحنه برد به نام «طنین رنگها» این نمایش به نوشته و کارگردانی خانم مرجان گرگانی بود
در پایان نمایش به خاطر همزمانی با کشته شدن مهسا امینی، و اعتراضات سراسری نمایش کوتاهی در همبستگی با خیزش مردم ایران نیز اجرا شد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

انتشار فصلنامه آرمان با گرامیداشت یاد مهسا امینی

Read Next