نگین فیروزه ای چندهزار ساله ایران هم به دست حکومت اسلامی روزهای آخر حیاتش را می گذراند

همزمان با هشدار رییس هیات تحقیق ستاد احیای دریاچه ارومیه و تاکید بر این که «با وضعیت فعلی نگین فیروزه ای آذربایجان دیگر جایی برای کم کاری و خطا وجود ندارد» «خبرگزاری ایرنا» یکی از دلایل عدم توجه و عدم نجات دریاچه ارومیه و خشک شدن این تالاب را  وجود منابع زیاد لیتیوم در کف این دریاچه و سود مادی حاصل از استخراج این فلز کمیاب » ذکر کرده است.

این خبرگزاری دولتی حکومت اسلامی همچنین تاکید کرد که: «ارومیه روزهای آخر را می گذراند و چیزی تا مرگ کامل آن باقی نمانده»است.

خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گویی که بخواهد این مرگ را به خاطر آن «دستاورد قیمتی» توجیه کند می نویسد: «این لیتیوم در حال حاضر در بازارهای جهانی  با قیمت کیلویی 160 دفار به فروش می رسد.  در صورتی که بتوان در استحصال و تولید این مواد به مزیت رسید، در عمل ارزش افزوده بالایی خواهند داشت، زیرا فلزی مانند لیتیوم در صنایع “های‌تک” مصارف بسیاری دارد و استفاده از آن از سال 2015  تاکنون بیش از 10 برابر افزایش داشته است.

به این ترتیب بزرگترین دریاچه ایران، بزرگترین دریاچه آب شور خاورمیانه، ششمین دریاچه شور دنیا، و یکی از زیباترین دریاچه های جهان که «نگین فیروزه ای» اش می خواندند،  با بیش از سه هزار سال عمر، به دست حکومت ویرانگر اسلامی آخرین نفس هایش را می کشد.

اما نباید فراموش کرد که براساس این سند که امروز از  سوی یک خبرگزاری وابسته به حکومت منتشر شده، تک تک هیئت حاکمه  هیئت دولت حکومت اسلامی در نابودی این دریاچه مقصر شناخته می شوند و دیر یا زود باید پاسخگوی مردمان ایران باشند.

شکوه میرزادگی 

هشتم سپتامبر 2022

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

استوره کردی «مم» و «زین» ـ جواد مفرد کهلان

Read Next

مهسا را کشتند، اپوزیسیون ایران متحد شوید ـ دکتر جلال ایجادی