هشدار انجمن مرمت گران از «تخریب پنهان» و «تغییر هویت» آثار تاریخی شیراز

 

امروز هفدهم آبان ۱۴۰۲انجمن مرمتگران آثار تاریخی استان فارس در بیانیه ای بافت تاریخی شیراز را «میراث گران بها و عصاره تمام گذشتگان» دانسته و نسبت به تخریب های عمدی و غیرعمدی آن هشدار داده اند.

در این بیانیه آمده که محدوده ۳۶۰ هکتاری بافت تاریخی شیراز که در فهرست میراث ملی ایران ثبت شده، گرفتار «تخریب های پنهانی« و «تغییر هویت» شده است  

آن ها همچنین گفته اند که تخریب ها گاهی به بهانه هایی چون توسعه یا نوسازی و یا تعریض گذر انجام می شود و گاهی هم به دلیل مرمت های نادرست یا عمدی؛ با این توضیح که:‌«مرمت و حفاظت آثار تاریخی، حساسیت و ظرافتی دارد که مانند راه رفتن بر لبه تیغ است. اگر این مرمت سلیقه‌ای پیش برود، تمام هستی و تاریخچه یک اثر از بین رفته و بنای تاریخی شخصیت خود را از دست می دهد.

 در بخش دیگری از این بیانیه از ورود دلال ها، و افراد غیرمتخصص به این حیطه گفته شده که برای خوش آمد سرمایه گذاران بنا ها را مرمت می کنند و  نه برای حفظ بنا، یا هویت و اصالت آن.

در این بیانیه از آگاه سازی سازمان های مردم نهاد و انجمن های صنفی و افکار عمومی که توانسته اند از تخریب عمدی بافت شیراز کم کنند ابراز خوشحالی کرده اند.  

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

اعدام مخفیانه ۹ زندانی در زندان قزل حصار کرج

Read Next

کشورهایی که نگران زیادتر شدن گردشگران هستند و ایران ما با گردشگری ورشکسته اش