هشدار! جنایت تازه حکومت اسلامی و سرود انسان ستیز و خطرناک «سلام فرمانده» به سان تبلیغات نازی های هیتلری

هشدار!
جنایت تازه حکومت اسلامی و سرود انسان ستیز و خطرناک «سلام فرمانده» به سان تبلیغات نازی های هیتلری
هر چه قیام مردمان حق طلب در ایران گسترده تر می شود، و هر چه حکومت ضعیف تر و شکننده تر، رفتار هایش خشن تر و غیرانسانی تر می شود. کار به جایی رسیده که الگوهای تبلیغاتی شان اکنون درست شبیه الگوهای نازی های دوران هیتلر شده است.
تازه ترین این تبلیغات زیر عنوان «سلام فرمانده» است؛ جنایتی در حق کودکان و نوجوانان ایرانزمین؛ برای ترساندن مردمان از یک سو، و آماده کردن کودکان و نوجوانان نادان و هیجان زده برای کشتار هموطنان و حتی پدرها و مادرها شان.
حکومت اسلامی درست به سان نازی ها این عملیات را «اجرایی آسمانی» و مقدس نام نهاده اند سرودی که به گفته ی حسین سلامی فرمانده کل سپا پاسداران «تاثیرپذیری و جاودانگی آن به گونه ای ست که در بسیاری از کشورهای اسلامی خوانده خواهد شد» البته روشن نیست این کشورهای اسلامی کدام هستند که راضی شده اند این سرود انسان ستیز حکومت اسلامی را بخوانند و کودکان خود را قربانی و قاتل بار بیاورند.
سکوت در مقابل این عملیات حکومت اسلامی فاجعه ای به دنبال خواهد داشت که نه تنها مردمان ایران، که بخش هایی از مردمان جهان را در خطر خواهد انداخت.
فقط به قسمتی از این سرود که از زبان کودکان شنیده می شود توجه کنید:
«سلام فرمانده سلام از این نسل غیور جامانده
سـلام فرمانده سیدعلی دهه‌ی نودی‌ هاشو فراخوانده
سلام فرمانده
نـبین کمه سنم تو فقط صدام بزن ببین چیکار برات میکنم
نبین کمه سنم با همین دستای کوچیکم همش دعات میکنم
نبین کمه سنم بأبی انت و أمی{پدر و مادرم} همه رو فدات میکنم
همه رو فدات میکنم
عهد میبندم روزی لازمت بشم عهد میبندم حاج قاسمت بشم
عهد میبندم مثل بهجت و مثل سربازای گمنام خادمت بشم
عهد میبندم که میمونم پای کار این نظام
کاشکی مثل حاج قاسم من به چشم تو بیام
من به چشم تو بیام»
شکوه میرزادگی
21 می 2022

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

پیام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت رویدادهای اخیر

Read Next

تلاش موسسات رسمی و دولتی حکومت اسلامی برای به هم ریختن تاریخ دوران پهلوی، به ويژه دوران رضاشاه