هشدار متخصصان میراث فرهنگی نسبت به آینده مرمت و نگاهداری از آثار تاریخی

جمعی از متخصصان میراث فرهنگی و نیروهای پایگاه‌های میراث ملی و جهانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده نسبت به تعیین وضعیت و استخدام نیروهای انسانی شاغل در این پایگاه‌ها معترض شدند و نسبت به آینده مرمت، نگهداری و حفاظت از مهمترین آثار تاریخی، هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری های داخلی، پرداخت حقوق کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی همواره با تاخیر و تعلیق مواجه است، وضعیت استخدام و قرارداد کار بسیاری از آن‌ها هم بلاتکلیف و نابه‌سامان است. بیشتر آن‌ها نسبت به کف دستمزدهایشان که از یک کارگر معمولی پایین‌تر است، شاکی‌اند.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

آخرین کاوش ها: شوش 8 هزار ساله است

Read Next

عقده پهلوی چیست؟ ـ مزدک بامدادان