همدستی «وزارت میراث فرهنگی حکومت اسلامی»، برای حراج غیرقانونی میراث های تاریخی ایرانیان ـ شهرام صداقت

اخیراً یک دوره حراجی با نام «حراج ملی» در تهران برگزار شده که مورد اعتراض شدید فرهنگ دوستان قرار گرفته است. این حراج هاکه با همکاری «وزارت ارشاد اسلامی» برگزار شده است، دست به فروش آثار تاریخی و نفیس میراث ملی ایرانیان زده اند، با این قول که آن‌ها را در خارج ایران به مشتریانشان تحویل دهند. این هفته هفتمین دور این حراج ها بود که در آن 40 اثر هنری با عنوان «آثار کلاسیک ایرانی و اسلامی»و به قیمت 42 میلیارد و 423 میلیون تومان به فروش رفت.

پس از اعتراض فرهنگ دوستان، و پس از هفت دوره که آثار زیادی در این حراجی ها به فروش رفته، آقای ادیب زاده، مدیرکل موزه ها و اموال منقول تاریخی در فضای مجازی واکنش نشان داد و اعلام کرد که: «هیچ گونه اجازه ای از سوی اداره کل موزه ها و وزارت میراث فرهنگی برای «حراج ملی» صادر نشده است. و در عین حال خروج آن‌ها از نظر قانونی ممنوع بوده است

وزارت ارشاد اسلامی اما گفته است که: «این حراج ها با مجوز وزارت میراث فرهنگی بوده است،و با داشتن چنین مجوزی بود که ما در کاتالوگ هایمان وعده فرستادن آن‌ها به خارج را دادیم.» و وزارت میراث فرهنگی که 40 سال است پشت تمام ویرانی ها، حفاری های غیرمجاز و خروج غیرقانونی آثار فرهنگی و تاریخی ایرانیان ایستاده است این بار نیز منکر دادن اجازه حراج و خروج آن‌ها شده است

ادیب زاده به خبرنگاران گفته است که: «در حال حاضر تنها کاری که می‌شود انجام داد این است که جلوی خروج این آثار به خارج گرفته شود» و به این ترتیب خریداران این سری هفتمین حراجی غیرقانونی، آثار خریداری شده روی دست شان خواهد ماند و باید برای خروج آن از ایران متوسل به قاچاقچیانی شوند که آنها نیز زیر نظر افراد وابسته به حکومت اسلامی کار می کنند

شهرام صداقت ـ تهران

savepasargad.com

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

پلوپ، پلوپ ایران ـ شعری از افشین بابازاده

Read Next

بیانیه اعلام موجودیت “شورای ملی تصمیم”‏