وضعیت تاسف آور هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی به دلیل بیکاری و بی توجهی مسئولین

 

یک تولیدکننده صنایع‌دستی می‌گوید: متاسفانه اغلب هنرمندانی که در حوزه صنایع‌دستی در روستاها و شهرستان‌های کوچک کار می‌کنند یا سرپرست خانوار هستند یا به طور کلی معیشتشان از این راه تامین می‌شود که با تعطیل شدن کارگاه‌های صنایع‌دستی، امیدشان نیز از بین رفته است.

اکرمی درباره مشکلات هنرمندان فعال در عرصه صنایع‌دستی نیز اظهار کرد: برخی از هنرمندان تماس می‌گیرند و می‌گویند اصلا پول نمی خواهیم، فقط کاش می‌توانستیم سر کارمان برگردیم. در واقع برخی از این هنرمندان حاضرند مجانی کار کنند، اما حداقل مشغول به کار باشند. این در حالی است که با توجه به اینکه مواد اولیه نداریم، امکان فعالیت چندانی هم در یک سال گذشته وجود نداشته است. متاسفانه اغلب هنرمندانی که در حوزه صنایع دستی در روستاها و شهرستان‌های کوچک کار می‌کنند یا سرپرست خانوار هستند یا به طور کلی معیشتشان از این عرصه تامین می‌شود که با تعطیل شدن کارگاه‌های صنایع‌دستی، امیدشان نیز از بین رفته است.

بیکاری هنرمندان و تولیدکنندگان و وضعیت رقت بار صنایع دستی

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

انتشار چاپ چهارم، هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم، ماشاالله آجودانی

Read Next

نامه بیش از 1000 تن از  فرهنگ دوستان کرمان خطاب به مسئولین مملکتی برای جلوگیری از نابودی بیشتر میراث فرهنگی