وضعیت فلاکت بار موزه های ایران: موزه و موزه داری در ایران 50 سال از دنیا عقب تر است

وضعیت فلاکت بار موزه های ایران کوروس سامانیان، دانشیار دانشگاه هنر، و مترجم کتاب فلسفه موزه برای قرن بیست و یکم دیروز گفت:

«موزه و موزه داری در ایران حدود 50 سال از دنیا عقب تر است» (البته منظورش 43 سال است چند سال از قبل از انقلاب اضافه کرده تا گرفتار نشود)

اولین موزه ملی ایران، « موزه ایران باستان» است که به دستور رضاشاه ساختن آن در سال 1308 شروع شد و به مدت هشت سال روی آن کار شد تا از موزه های روز آن زمان کم نداشته باشد. تا انقلاب اسلامی هم ما از نظر موزه داری و متخصصینی که موزه ها را اداره می کردند چیزی از موزه های دنیا کم نداشتیم.

:موزه و موزه داری در ایران حدود 50 سال از دنیا عقب تر است

https://www.isna.ir/news/1402021307927/%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

رقص و خیام خوانی در یکی از پارک های تهران

Read Next

سی و پنجمین شماره آوای تبعید (ویژه شعر و ادبیات) منتشر شد