وقتی که شرف ارزشی فراتر از پیروزی پیدا می کند

:وقتی که شرف ارزشی فراتر از پیروزی پیدا می کند

تیم «ملی» ایران به انگلیس باخت

و برای اولین بار، ایرانیان از باخت تیمی از ایران خوشحال شدند

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

احسان حاج صفی در قطر: ما این جا هستیم اما معنایش این نیست که نباید صدای معترضان باشیم

Read Next

سپاه پاسداران حکومت اسلامی، شهرهای کردستان ایران را در خاک و خون غوطه ور کرده اند