وقت عزا نیست، که هنگامه خشم است

 امروز هشتم آبان ـ سی ام اکتبر 2022 دانشجویان دانشکده ابوریحان دانشگاه تهران در محوطه این دانشگاه، دست به تظاهرات زدند.  این دانشجویان شعارهایی چون «وقت عزا نیست که هنگامه خشم است» و «حکومت بچه‌کش نمی‌خواهیم» سر دادند

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

نماد قیام کاوه علیه ضحاک در تظاهرات دانشجویان دانشگاه علامه تهران

Read Next

. نخست وزیر کانادا: هر چه توان داریم به کار خواهیم بست تا در مقابل رژیم ایران بایستیم