ویرانی آثار تاریخی استان های سیل زده، بین پنج تا پنجاه در صد است

براساس گزارش های رسیده از ایران، سیل در چهارده استان ایران، علاو بر لطمه های جانی و مالی، آثار تاریخی در این استان ها را نیز به ویرانی کشانده است.

این آثار  که برخی شان صدها سال از عمرشان می گذرد؛ از آنجایی که طی چند دهه اخیرِ پس از انقلاب از هیچ مراقبت جدی و مرمت درست برخوردار نبوده اند، اثرات  سیل و زلزله و دیگر اتفاقات طبیعی زیان بیشتری به آن ها زده است.

یکی از استان هایی که گرفتار ویرانی های ناشی از سیل شده استان هرمزگان است. گفته می شود در این استان تا کنون هشت اثر تاریخی به شدت آسیب دیده است.

برخی از آثار تاریخی لطمه  دیده عبارتند از:  قلعه «هزاره»، قلعه «گوربند»، قلعه «کردر»، قلعه «مغویه»، در شهرستان بندرلنگه،  و قلعه و حمام «خان» که خسارت زیادی دیده، در شهرستان بستک. و  قلعه پرتغالی‌های جزیره هرمز و قلعه «کمیز» در رودان نیز در بارندگی‌های اخیر دچار آسیب شده‌اند.

آسیب ها بین پنج تا پنجاه درصد بناها را ویران کرده است.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

مکانیسم های حقوقی جدید آب و محیط زیست در حکمرانی های جدید

Read Next

ظهور نام زرتشت برای اولین بار در کتبیه ای باستانی