ویرانی عمدی یافته های ایلامی و هخامنشی؛ و گریه های یک باستانشناس دلسوز و ایراندوست

اسماعیل یغمایی که سال هایی بلند در خوزستان به حفاری و کشف آثار با ارزشی از دوران ایلامی و هخامنشی مشغول بوده، به دیدن ویرانی این منطقه به دست مسئولین دولتی گرفتار شوک شده است.

این ویرانی به شکلی کاملا عمدی و  توسط جهاد سازندگی و وزارت نفت و سازمان آب و برق خوزستان و شهرداری انجام شده است.

در این محوطه آثار  با ارزش عیلامی نو و آغاز هخامنشی وجود داشته و دارد.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

برخورد حیرت انگیز وزیر نادان میراث فرهنگی حکومت اسلامی با آثار چندهزار ساله تاریخی

Read Next

برای  به پایان رساندن  مستند «در جستجوی کوروش بزرگ» سازمان سپنتا را یاری دهید