پاسخ فرناز عمادی، به بنیاد میراث پاسارگاد، در ارتباط با خانگی کردن نوروز

 

هنگامی که جشن های ملی در میهنمان، ایرانزمین، با مجوز حکومت جمهوری اسلامی محکوم به خانگی شدن می شوند،  یعنی جشن ها و آیین های ملی ایرانیان دچار قیچی سانسور شده اند.

به باور من برای عبور از این سانسور حکومتی باید آتش جش های ملی را در کوچه ها و خانه ها روشن نگاه داشت و آیین ها را سینه به سینه به نسل های آینده سپرد.

در عین حال  در دنیای دیجیتال و روزنامه ها و رادیو و تلویزیون ها و در سخنرانی ها، و برنامه های تصاویری و نوشتاری ، باید جشن های ملی و آیین های ملی را در داخل و خارج از ایران به زبان های مختلف معرفی و رسانه ای کرد.

کوشش بنیاد میراث پاسارگاد برای نگاهبانی از جشن ها و آیین های ملی ایرانیان را بسیار ارزشمند و چرخه ای بر علیه سانسور حکومتی می دانم

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

پاسخ بابک ادیبیان، به پرسش بنیاد میراث پاسارگاد، درارتباط با خانگی کردن نوروز

Read Next

پاسخ دکتر سیاوش عبقری، به پرسش بنیادمیراث پاسارگاد، در ارتباط با خانگی کردن نوروز