پاسخ نستور رخشانی، به پرسش بنیاد میراث پاسارگاد، در ارتباط با خانگی کردن نوروز

 

 

با درود ، پاسخ در بخشهایی از پرسش نهفته است . می پرسید ؛ برای اینکه اجازه ندهیم نوروز و جشن‌های ملی ایرانی مان را خانگی کنند چه باید کرد ؟ سخن از« تشیع در قدرت سیاسی »در ایران می رود و «روش موذیانه حکومت اسلامی» در جلو گیری از جشن های ملی ایرانیان و دگر اینکه این قدرتمداران شیعه عیدهای مذهبی شیعی را با صرف بودجه های زیاد با چراغانی های مفصل و مراسمی در اماکن عمومی بر گزار می کنند ؛ بسیار خوب ، می بینیم که نظام اسلام مدار ولایت فقیهی از بنیاد با ایران و  ‌ایران دوستی دشمن است .

تنها راه بازگشت به هویت ملی ‌میهنی مردم ایرانزمین بر کناری این نظام دینی فرقه ای و برانداختن آن وسپردنش به زباله دان تاریخ است وآنگاه خواهیم توانست چشم امیدی به بر پایی جشن های ملی نیاکانمان را داشته باشیم ؛ به امید آنروز که چندان دور نیست

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

پاسخ دکتر شهلا عبقری، به بنیاد میراث پاسارگاد، در ارتباط با خانگی کردن نوروز

Read Next

پاسخ جواد مفرد کهلان، به پرسش بنیادمیراث پاسارگاد، درارتباط با خانگی کردن نوروز