پانزدهم آوریل روز جهانی هنر خجسته باد

 

پانزدهم آوریل روز جهانی هنر است. روزی که در چهلمین نشست کنفرانس عمومی یونسکو، در سال 2019 اعلام شد.

دلیل این نام گذاری پرورش خلاقیت، نوآوری و تنوع فرهنگی در سراسر جهان می باشد و آن که هنر نقش مهمی در به اشتراک گذاری دانش و جستجوگری ایفا می کند.

یونسکو همچنین هنر را ابزاری می داند برای دستیابی به جهانی آزاد و صلح آمیز.

بنیاد میراث پاسارگاد سرفراز است که سالهاست در آغاز سال نوی ایرانی «جایزه نوروز» خود را به یکی از هنرمندان ایرانی پیشکش می کند.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

مناظره ای بین دکتر محسن بنایی و سروش دباغ ـ شنیداری

Read Next

هنرمندان بی خیال و بی رگ در مراسم افطار رییسی