پایان کاوش های باستانشناسی ریوی، از مهمترین شهرهای هخامنشیان، وبی خبری مردمان از کشفیات این کاوش ها

کاوش های باستانی در تپه تاریخی ریوی از شهرهای مهم دوران هحامنشیان در شمال شرق ایران  به پایان رسید و هیچ گزارشی دقیق و عکسی از یافته های این کاوش ها در اختیار مردمانی که صاحب اصلی این آثار هستند قرار نگرفته است

به گفته محمد جواد جعفری باستانشناس و سرپرست ملی میراث فرهنگی محوطه تاریخ ریوی «نهمین فصل پژوهشی در این محوطه عظیم نیز به پایان رسید» در این فصل یک دژ نظامی همزمان با امپراتوری مادها نیز به دست آمده است.

کشف بقایای یک دژ نظامی مربوط به 2700 سال قبل، و آثاری از عصر آهن از مهمترین دستاوردهای این کاوش های باستانشناسی مشترک ایران  و آلمان بوده است.

در روند کاوش ها، بخش‌هایی از یک گورستان عصر مفرغ (۳۷۰۰ سال قبل) در بخش شمالی و بقایایی از یک گورستان از دوران متأخر آهن (۲۶۰۰-۲۹۰۰ سال قبل) در بخش جنوب شرقی در محوطه تاریخی ریوی شناسایی شد که مطالعه بقایای انسانی این دو گورستان اهمیت بسیار زیادی در شناخت جوامع استقراری گذشته منطقه دارد

جعفری همچنین گفته است که: «کشف بقایایی از یک دژ نظامی همزمان با شاهنشاهی مادها در بخش جنوبی محوطه تاریخی ریوی نیز نشان از وجود حکومت‌های کوچک منطقه‌ای همزمان و یا دست‌نشانده شاهنشاهی ماد در بخش‌های شمال شرقی قلمرو ایشان است. و با توجه به یافته‌ها و مدارک باستان‌شناسی که طی ۹ سال پژوهش‌های باستان‌شناسی از محوطه تاریخی ریوی به‌دست آمده می‌توان این محوطه را سکونت‌گاهی مهم دانست که از ۳۷۰۰ سال قبل (اواخر دوران مفرغ) تا هزار سال پیش (قرن های اولیه اسلامی) توالی استقراری داشته است.»

در طول چندین سالی که در این تپه کاوش هایی انجام شده، و به گفته جعفری «نشاندهنده اهمیت سیاسی و اقتصادی دوره ای مهم از ایران باستانی ست» همانند کاوش هایی که در سه دهه گذشته در ایران انجام شده، هیچ عکس و یا گزارشی از اشیای یافت شده در این محوطه ی عظیم باستانی منتشر نشده است و روشن نیست که آن چه به دست آمده چه ها بوده اند، چه شده اند، و یا کجا نگاهداری می شوند .

کارشناسان بارها گفته اند که این تپه می توانند همانند موزه ای بزرگ باشد، اما مردمان ایران، که صاحبان اصلی این آثار هستند، جز چند عکس از بخش هایی از بناها، حتی یک عکس هم از اشیای کشف شده ندیده اند.

مهرماه گذشته گزارش هایی که از این کاوش منتشر شد خبر از یافتن کتیبه ای داشت که کاوشگران گفته اند حاوی دو کلمه است که اشاره به اسم و یا محلی خاص داشته است که هنوز معنای این دو کلمه کشف نشده و از این کتیبه  نیز اطلاعات و یا  عکسی در اختیار خبرنگاران قرار نگرفته است

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

جایزه «شجاعت زیر آتش» بنیاد مگنیتسکی در زمینه حقوق بشر برای نازنین زاغری ، زندانی حکومت اسلامی

Read Next

خطای بزرگ تاریخی عباس میرزا که هرگز جبران نشد! دکتر بهزاد کشاورزی : بخش اول، دوم و سوم