پرفسور هاید ماری کخ، ایرانشناس بزرگ آلمانی، و نویسنده کتاب «از زبان داریوش» درگذشت.

 

با کمال تاسف خبر شدیم که ماری کخ باستانشناس بزرگ آلمانی و نویسنده کتاب «از زبان داریوش» زندگی را وداع گفت.

 وقتی کتاب داریوش منتشر شد؛ حکومت اسلامی چند سالی بود که به سرعت بخش های اسلام شناسی در ایران را جایگزین بخش های ایرانشناسی می کرد؛ و سعی می کرد بخش های ایرانشناسیِ زیر نظر ایران را در کشورهای مختلف تعطیل کند. در آن سال ها «تاریخ نگاران حکومتی» ـ امثال پورپیرارـ  با تمام قوا سعی داشتند تا تاریخ و فرهنگ باستانی ایران را منکر شده و به آن همان نام «طاغوت»ی را بدهند که خمینی خواسته بود. انتشار کتاب داریوش به ناگهان تصویر مستند و روشنی از  عظمت فرهنگ و تاریخ ایران قبل از اسلام را به نمایش گذاشت و دهان دروغگویان و بی خردان را بست.  

تحصیلات ماری کخ در رشته باستانشناسی کلاسیک؛ تاریخ هنر ببزانس، و باستانشناسی مسیحی و خاور نزدیک و تاریخ ایران باستان بوده است. او پس از حضور در شیکاگو و خواندن کتیبه های خزانه تخت جمشید بیشتر پژوهش هایش را اختصاص داد به پژوهش هایی درباره تخت جمشید و امور اجتماعی دوران هخامنشیان. بخش های مهمی از پژوهش های او را می توان در کتاب داریوش او خواند.

ماری کخ براثر بیماری و در سن 78 سالگی در آلمان درگذشت

یاد و نام با ارزش و بزرگش همیشه روشن باد

بنیاد میراث پاسارگاد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

پنجمین اعتراض سراسری معلمان ایران

Read Next

 از فرودها و فرازها ـ بودن و شدن در تبعید، شهلا شفیق