پس از بی آبی رودهای اصفهان، نوبت ویرانی پل های آن رسیده است

به گزارش خبرگزاری های دولتی ایران: پل‌های تاریخی اصفهان از فقدان آب که به وجود آن‌ها معنا و مفهوم می‌بخشد، رنج می‌برند و در این شرایط، با آسیب‌های مختلفی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند؛ از یادگاری‌نویسی‌های ریز و درشت و تخریب‌های انسانی گرفته تا ترک‌های نگران کننده‌ای که متأسفانه پژوهش دقیقی برای تشخیص منبع ایجاد آن انجام نشده است.
برخی این ترک‌ها را به نشست، برخی به فرونشست و برخی به مرمت نشدن مداوم یا مرمت‌های غیر اصولی بنا نسبت می‌دهند. آنچه اکنون واضح و مسلم به نظر می‌رسد، ضرورت انجام مطالعات کامل دربارۀ علت ایجاد این ترک‌ها و دیگر آسیب‌هاست تا بتوان بر اساس این تشخیص، تصمیمی درست گرفت و برای درمان درد پل‌های تاریخی اصفهان اقدام کرد

عکس: محمد آذربرزین- پیمان شاه سنایی

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

از تو می گفتم ـ شعری از آرزو نوری

Read Next

معنی نام ماد و پارس ـ جواد مفرد کهلان