پنجمین اعتراض سراسری معلمان ایران

پنجمین اعتراض سراسری معلمان ایران

معلمان در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اجرا نشدن طرح‌های رتبه‌بندی و همسان‌سازی و همچنین با درخواست آزادی معلمان زندانی از صبح شنبه نهم بهمن دست به تحصن دو روزه سراسری زدند. معلمان گفته‌اند روز دوشنبه نیز تجمع سراسری برگزاری خواهند کرد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

امسال نیز؛ آتش سده را زنده نگاه داریم، حتی با روشن کردن یک شمع (دهم بهمن ـ سی ام ژانویه)

Read Next

پرفسور هاید ماری کخ، ایرانشناس بزرگ آلمانی، و نویسنده کتاب «از زبان داریوش» درگذشت.