انتشار چاپ چهارم، هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم، ماشاالله آجودانی

هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم

از: دکتر ماشاالله آجودانی

مشکل هدایت همچنان مشکل ما است، و گلدان راغه ی راوی بوف کور، یاد گار «شهر قدیم ری» نیز میرا ِث همه ماست: همه مایی که در جغرافیای فرهنگی و سیاسی کشوری به نام ایران، دل نگران آنیم. آن هم درست در زمانه ای که کابوس  های راوی بوف کور، یکبار دیگر، و این بار تاریخا تحقق یافته است: هم در «سیاست»  و هم در دورترین و یا نزدیکترین گوشه و کنار زندگی ما. و نیمچه خدای خنزرپنزری قرآن خوانی که گلدان راغه را در تصرف داشت، و از دختر اثیری لکاته ساخته بود ـ از نیمچه خدایی به در آمد و خداوندی پیشه کرد…

با این میراث چه باید کرد؟

برای سفارش:

انتشارات فروغ

www.forough-book.com :

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

ایران بر لبه پرتگاه مرگبار ـ داریوش بی نیاز

Read Next

وضعیت تاسف آور هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی به دلیل بیکاری و بی توجهی مسئولین