چرا با وجود افزایش کودکان گرسنه و خیابان گرد؛ حکومت بر افزایش جمعیت اصرار دارد؟

 

چرا با وجود افزایش کودکان گرسنه و خیابان گرد

حکومت بر افزایش جمعیت اصرار دارد؟

محمد رضا جان نثاری، معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان در ارتباط با افزایش جمعیت این استان (16 فروردین1401):

اگر اهمیت موضوع جمعیت درک شود؛ قطعا اهمیت آن از فرونشست زمین برای ما مهم تر خواهد بود. افزایش جمعیت استان اصفهان باید در اولویت حوزه امور بانوان استانداری قرار گیرد.

سید علی خامنه‌ای در توصیه به فرزندآوری بیشتر (مرداد 1399):

«خدای متعال از مسلمان‌ها خواسته که زیاد بشوند […] واقعا هم این جور است که اگر چنانچه عدد ملت مسلمان – حالا در یک کشور اسلامی مثل کشور ایران یا در فضای اسلامی مثل امت اسلامی- زیاد باشد، این زمینه و امکان برای رشد و تعالی در آنها وجود دارد.»

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

فمینیسم وصلح: آیا زنان صلح خواهند یا برتری طلب ـ دکتر شهلا عبقری

Read Next

ماجرای بسیج نمایندگی های ایران برای بازگرداندن آثار باستانی ایران، چیست؟