چند شعر به یاد منصور اوجی

به یاد منصور اوجی که در هشتم می 2021 زندگی را ترک گفت

سکوت سنگ چه زیباست زیر این نیلی

سکوت سنگ چه بشکوه، در هزاران سال

سکوت سنگ…

سکوت یعنی من

(سکوت سنگ)

کلام یعنی تو

و شعر یعنی کلام سنگ شده

*****

گفتم تو را بخوانم

کز صبح بگذریم

باران چنان گرفت که خورشید پیر شد

در انتظار تو

اینک من، آه… من-

مردی هزار ساله کنار دریچه ها!…

*****

این موی سپید، برف پیری نیست

یک عمر تمام در زمستانم

بی هیچ بهار.

بی هیچ بهار؟

*****

از عمر ما چه باقی ست

جز حیرتی از آن خوش

گیلاس سهم ما را

امسال گو مچینید

سهم کبوتران باد…

*****

سکوت سنگ چه زیباست زیر این نیلی

سکوت سنگ چه بشکوه، در هزاران سال

سکوت سنگ…

سکوت یعنی من

(سکوت سنگ)

کلام یعنی تو

و شعر یعنی کلام سنگ شده.

*****

من نوشتم سنگ

گنجشکی پرید

تا نماند هیچ گنجشکی به جا

کودک همسایه ی ما سال هاست

می نویسد سنگ، تا فرسنگ ها

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

منصور اوجی، از پیشروان شعر کوتاه نیمایی درگذشت

Read Next

دیوار گرگان؛ شکوه تاریخی تکرارناپذیرـ علیرضا حصار نو