چگونه رقص و پایکوبی در جشن باستانی «نو سال» که در میانه مردادماه است، تبدیل به مراسمی مذهبی شد

همانطور که خیلی ها می دانند، ایرانیان قبل از اسلام در همه ی ماه ها ی سال یک یا چند جشن داشتند

پس از اسلام، و به ویژه پس جان گرفتن تشیع، نه تنها جلوی جشن های ایرانی ما را گرفتند و به جایش عیدهای مذهبی گذاشتند، بلکه تا زورشان رسید برخی از جشن های ایرانی را، (به ویژه در دهات که مردمان از دانش کمتری برخوردار بودند)، تبدیل به آیینی مذهبی کردند.

نمونه اش «جشن نوسال» در میانه ی مردادماه است، که  مردمان همزمان با جمع آوری غلات و میوه های تابستانی به جشن و پایکوبی می پرداختند.

ملایان به مرور مردم را وادار کردند که به جای رقص و آواز در این مراسم «علی … علی» بگویند

بنیاد میراث پاسارگاد

 

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

سالگرد درگذشت مهسا، سکوی پرشی برای به ثمر رساندن جنبش «زن زندگی آزادی»: برنامه ای از علیرضا میبدی در گفتگویی با شکوه میرزادگی و نسیم بهروز

Read Next

گفتگوی علیرضا کیانی، سردبیر «فریدون» با دکتر محسن بنایی: چپ ملی، نشان تاریخی و امکان مفهومی