ژورنال سپهر اندیشه منتشر شد: ترس، کارکردهای اجتماعی آن، چیرگی بر آن

شماره دوم ژورنال اندیشه به همت کاظم کردوانی منتشر شد

:در شماره‌ی دوم نشریه‌ی «سپهر اندیشه» این مقاله‌ها را می‌خوانید

بخش اول، «ترس، کارکردهای اجتماعی آن و چیرگی بر آن» با این مقاله‌ها: / فرهاد خسروخاور، سعید پیوندی، محسن متقی: دیالکتیکِ ترس، ترس‌زدایی و ترسِ مضاعف در جنبش‌های اجتماعی / علی میرسپاسی: برباد رفتن امید اجتماعی و پدیده‌یِ ترسِ همگانی؛ نگاهی جامعه‌‌شناختی به ترس هم‌چون پدیداری سیاسی / کاظم کردوانی: ترس، کارکردهایِ آن، چیرگی بر ترس / محمدرفیع محمودیان: ترس در پیِ ترس: در نقدِ مقوله‌یِ اضطراب / مهرانگیز کار: زنان و ترس / حسن یوسفی اشکوری: پدیده و پدیدارشناسیِ مفهوم ترس در ادب دینی و در تاریخ اسلام / حسن فرشتیان: ترس از خدایِ انسان‌واره در فرهنگ دینی / فریدون وهمن: رنج و هراس دگردینان در ایران / محمد مبشری: سخنی درباره‌یِ ترس و اختلالِ ترس از منظرِ پزشکی/ مژگان کاهن: تربیت مذهبی افراطی و تأثیر آن در روان و ذهن کودکان و نوجوانان / مسعود اسماعیل‌لو: جای‌گاه و تاثیرِ «ترس» در معماری و شهرسازی‌هایِ گذشته و حال و آینده بخش دوم، «در قلمروِ اندیشه» با این مقاله‌ها: / کاظم ایزدی: تغییر و بازتغییر ارزش‌ها و هنجارهایِ فرهنگی و معرفتیِ مسلط در نهادِ خانواده در ایران / علی حصوری: نیروی کار در قالی‌بافی / رحیم رحیم زاده اسکویی: پیش‌نیازهای اندیشه‌یِ “توسعه” و “توسعه‌نیافتگی ” / کاظم علمداری: چرا مردم در انتخابات ساختگی شرکت می‌کنند؟ / ناصر کرمی: فاجعه به‌مثابه‌یِ ابزارِ سرکوب؛ مورد مائو / بهزاد کشاورزی: پژوهشی درباره‌یِ واژه‌یِ مشروطه / جواد موسوی خوزستانی: سویه‌های رفتارِ سیاسی ما بخش سوم، «نقدِ کتاب» با این مقاله: / سعید رهنما: باسکار سونکارا، مانیفست سوسیالیستی: دفاع از سیاست رادیکال در عصر نابرابریِ مفرط بخش آخر: به یادِ جمشید بهنام

لینک پی. دی. اف

https://sepehrandishehcom.files.wordpress.com/2022/02/sepehrandisheh_journal_02.pdf

***‌ نسخه‌ی چاپی نشریه را می‌توانید ازطریقِ این پیوندِ (لینک) سایتِ «لولو» دریافت کنید:

https://www.lulu.com/en/us/shop/kazem-kardavani/%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85/paperback/product-4zme6d.html?page=1&pageSize=4

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

اسفندگان یا اسپندگان روز ستایش زمین و ادای احترام به زمین خجسته باد

Read Next

نابودی عمدی بخش هایی از نقش برجسته ها و کتیبه های دوران ساسانی