کارزار و برگزاری تظاهرات سراسری در شهرهای مختلف جهان به مناسبت روز ملی شیر و خورشید

اعلام زادروز مجیدرضا رهنورد معترض مبارز و فداکاری که نشان ملی شیروخورشید را بر ساعد خود خالکوبی کرده بود از سوی «جبهه هفت آبان» و پیوستن شماری از گروه‌های سیاسی و مدنی به این کارزار و برگزاری تظاهرات سراسری در شهرهای مختلف جهان با استقبال ایرانیان روبرو شده است.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

شریعت و حقوق کیفری – (بخش دو) – احد قربانی

Read Next

برنامه ای از مهدی مهدوی آزاد: چشم انداز جنگ داخلی در سپاه و بیت رهبری