کاروانسراهای تاریخی ایران جهانی شدند

پنجاه و چهار کاروانسرای تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید

در توضیح ویژگی های این ثبت گفته شده که:‌ «کاروانسراها یکی از مهمترین اَشکال معماری ایرانی هستند که توسعه مسیرها و نیازهای مرتبط با خواسته‌ها و مقتضیات سفر را بوجود آورده اند. ۵۴ کاروانسرا که در ثبت این پرونده آمده اند هیچ‌ کدام از آنها نقشه تکراری ندارند و بنابراین نشاندهنده این مهم هستند که کاروانسراها نتیجه و محصول خلاقیت و نبوغ معماران ایرانی در طول تاریخ می باشند..

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

گلشیفته فراهانی، از کودکی تا تبعید، رنج ها،موفقیت ها، و امروز… درگفتگویی بلند با سینا

Read Next

پیش‌بینی وضعیت بدتری برای صنعت گردشگری ایران