کتاب تازه رضا فرمند: ایران در ژرفا هنوز زرتشت است

 

مجموعه‌ی شعر «ایران در ژرفا هنوز زرتشت است» تلاشی‌ست برای هماوایی و  بازتاب خواست‌های مردمان آزاده‌ی ایران که سخت به جنب و جوش افتاده‌اند تا خود و ایران را از قید و بند فرمانروایی اسلام‌گرایان رهانیده و با جهان مدرن همسو و همپا کنند. از ویژگی‌های این خیزش، پُرسشگری، خردگرایی، انسان‌گرایی، زن‌‌باوری و شاد زیستی‌ست و چنان پهنا و ژرفایی دارد که از آن به عنوان رنسانس ایرانی یاد می‌شود. این نوزایی تلاشی‌ست برای بیرون کشیدن زیبایی‌های فرهنگ ایرانی از آوار «حکومت اسلامی» و برافکندن  نقاب «مقدس» از هرگونه  بربریت.
ایران در حال شدن است و این شدن هزینه‌های جانی و مالی فراوانی داشته که بیشتر آنها روی دوش جوانان، به ویژه، زنان و دختران جوان ایران زمین بوده است. جوانانی که دینامیسم فرهنگ ایرانی را که خاستگاه‌اش اندیشه‌های بزرگانی چون زرتشت، کوروش، فردوسی است به نمایش گذاشته و جهانیان را شگفت‌ زده کرد‌ه‌اند.
شعرهای «ایران در ژرفا هنوز زرتشت است» کوشیده است تا پاره‌ای از آنچه را که در طول سال‌های «حکومت اسلامی» بر  ایران و ایرانی گذشته را ثبت کرده و یاد جانباختگان ایران فردا، به ویژه خیزش انقلابی مهسا را گرامی بدارد.

لینک تهیه کتاب:

https://www.forough-book.com/search?q=farmand&filter=0&module=1
 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

حال و روز من و «ای. تی» در این روزهای حساس وطن – شکوه میرزادگی

Read Next

گفته های مهدی نصیری، روزنامه نگار و یکی از وابستگان به رژیم، در مورد به پایان رسیدن حکومت اسلامی