کتاب ناانسانیت هدیه ای برای کمک کنندگان به اوکراین

دکتر اردشیر بابک نیا، بهترین شخصیت سال 1401 ، در رشته فرهنگ و هنر،  به کسانی که به مردمان جنگ زده اوکران کمک کرده اند، کتاب ناانسانیت خود (به زبان انگلیسی)  را هدیه می کنند

کمک کنندگان به موسساات مختلف در ارتباط با اوکران می توانند رسید کمک های خود را به ایمیل آدرس

cyrusmarvasti@gmail.com

بفرستند تا کتاب برایشان فرستاده شود

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

بازار نوروزی درنیویورک، و مراسم شب سال نوی 1401 در کالیفرنیا

Read Next

افطاری» و «زیارت امام رضا» به عنوان آثار ملی ایران به یونسکو رفتند، و باز هم سر یلدا و مهرگان و سده و … بی کلاه ماند»