کوبا هم به ایران واکسن نمی دهد.

روز گذشته خانم دکتر مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به شیوع کرونا هندی در همه جای ایران، گفت: «این نوع ویروس وحشی تر از انواع قبل است و متأسفانه در همه جای ایران زیاد شده و چون مردم واکسینه نیستند میزان مراجعه به بیمارستان و لزوم بستری افزایش پیدا کرده و کمبود تخت آی.سی. یو و امکانات در برخی شهرستان ها خیلی مشکل ساز شده است».

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا یادآور شد: «تا جایی که من می دانم فقط واکسن کووبرکت، آن هم با مجوز اضطراری به تولید رسیده و بقیه هنوز در مراحل دوم و سوم کارآزمایی بالینی هستند. اگر ما تعدادی که گفته می شود واکسن و امکانات داشتیم شرایط ما این گونه نمی شد.»

ضمنا با همه ی ادعاهایی که حکومت ایران در ارتباط با «شرکت در واکسن سازی با کوبا» دارد؛ سفیر کوبا گفته است که: «ما پروژه ای برای دادن واکسن به ایران نداریم. برای اینکه کشور کوبا دستور «تزریق اضطراری» برای شهروندان خودش داده و معقتد است کشور خودش و کشورهای دیگر آمریکای جنوبی بیشتر نیاز دارند و بنابر این اولویت را به آنها داده شده است».

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

فرونشست زمین

Read Next

بُردی از یادم…،(به یادِ «لُرِتا»،عبدالحسین نوشین و محمّد عاصمی)ـ علی میرفطروس