کشفیات جدید از تپه ی ویران شده به وسیله وزارت میراث فرهنگی، خبر از تهران هزاران ساله می دهد

 

روز گذشته باستانشناسان پس از یافته های جدیدی در تپه ی باستانی «قمی آباد» اعلام کردند که این کشفیات نشان می دهد که تاریخ سکونت انسان در دشت تهران ده ها هزارسال عقب تر از زمانی ست که تصور می شد. (۱)

قبلا قدمت این تپه را حدود هفت هزارسال برآورد کرده بودند. این تپه باستانی که از محوطه های تاریخی شرق «تپه میل» است در استان تهران واقع شده و حدود یک سال پیش با اجازه  وزارت میراث فرهنگی رژیم ویران و از آثار و اشیای تاریخی آن هیچ اطلاعی داده نشد. (۲)

در آنزمان با این که باستانشناسان معتقد بودند که این تپه نیاز به کاوش های دیگری دارد؛ اما طبق معمول ضرغامی و دیگران خودشان را به کری و کوری زدند و تپه را با بولدوزر مسطح کردند. همان وقت مدیر پایگاه ملی شهر ری گفت:‌به گفته شاهدان عینی نمایندگان میراث فرهنگی در تمام طول عملیات ویرانگرانه به آنجا رفت و آمد می کردند.

۱- https://www.isna.ir/news/1402110402642/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

۲- https://www.isna.ir/news/1402101812633/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

چرا پول مردمان ایران فقط خرج گسترش اماکن مذهبی می شود و آثار ملی و جهانی ایرانیان درخطر ویرانی و نابودی ست

Read Next

روز بین المللیِ وکلای در معرض خطر – دکتر نیره انصاری