کشف دو پایه سنگی، نشاندهنده حضور فعال هخامنشیان در بافت

به گفته ی مجتبی شفیعی، معاون میراث فرهنگی شهرستان بافت: « کشاورزان این منطقه در حین شخم‌زدن به دو پایه ستون سنگی برخورد کرده و آن را به اداره میراث فرهنگی گزارش می کنند» این اداره پس از تحقیقات دو پایه ستون (سفیدرنگ به ارتفاغکشف دو پایه سنگی، نشاندهنده حضور فعال هخامنشیان در بافت 40 وقطر 50 سانت) را که مربوط به دوران هخامنشی ست از خاک بیرون می کشد.  مجتبی شفیعی می گوید: .وجود این دو پایه ستون نشان‌دهنده حضور فعال هخامنشیان در شهرستان بافت بوده و این در مطالعات باستان‌شناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است

دهم دی 1400

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

سیاهفکران ـ شکوه میرزادگی

Read Next

تاتر و پاندمی: تجربه اجرای نمایش آنلاین و اجرا در کلاب هاوس ـ فرشته وزیری نسب