کشف نقش برجسته های 2500 ساله از جنگ های ایران و یونان

نقش برجسته های 2500 ساله کشف شده در ترکیه نشان دهنده جنگهای یونان و ایران استبیستم اگوست 2021، باستانشناسان آناتولی در شمال غربی ترکیه به کشف نقش برجسته ای سنگی برخوردند که صحنه هایی از جنگ های یونان و ایران به شکلی ماهرانه برآن حک شده است. این کتیبه برخوردهایی از جنگ های حماسی  یونان و ایران را که از 499 قبل از میلاد تا 449قبل از میلاد رخ داده بود نشان می دهد. این زمانی ست که نیروی دریایی امپراتوری هخامنشی ایران  و نیروهای اتحادیه سیاسی ـ نظامی دلیان یونان روبروی هم قرار گرفتند.

در این جنگ بود که سربازانی که توسط امپراتور ایران کوروش بزرگ اعزام شده بودند، آناتولی (ترکیه امروزی ) را فتح کردند و این آغاز دویست سال شاهنشاهی هخامنشی و اقتدار سیاسی آن ها در منطقه بود.

 برگرفته از:https://www.ancient-origins.net

 

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

چگونه اسراییل که بر اساس مذهب یهودی بوجود آمده، توانسته به عنوان کشوری سکولار شناخته شود ـ گفتگوی دکتر محسن بنائی و منشه امیر

Read Next

اوج جهالت و عقب ماندگی در قرن بیست و یکم