کشف کتیبه ای از دوران ساسانیان، برای قدردانی از فرد خاصی

قدر دانی نیاکان ما

  بنا به گفته ی حمید فدایی، مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید «چند کتیبه، در ردیف معتبرترین اسناد تاریخی،  در کوه رحمت تخت جمشید کشف شده است گفته شده یکی از کتیبه ها در سال چهارم شاهنشاهی یزدگر کنده شده است و برای قدرشناسی و یادبود شخص خاصی بوده و قرار است که مرکز پژوهش های کتیبه شناسی خوانش آن ها را ادامه دهد.د

مثل همیشه، و برخلاف کشورهای دیگر، هیچ خبرنگاری در جریان کشف و پیدایش این کتیبه ها حضور نداشته است و. کسی نمی داند این کتیبه ها چند تا هست، چه چیزهایی بر آن نوشته شده، و در نهایت به کجا خواهد رفت

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

آیا دولت اسرائیل و حکومت اسلامی از نظر فقهی نامشروع  هستند؟

Read Next

قاب‌ها و نقاب‌های اندیشه در تاریخ ایران، علی میرفطروس (بخش اول)